תיק טלית ותפילין – פאצ’ים + רקמה – ירושלים חום

250