תיק טלית ותפילין – רקמה מלאה – ירושלים כסף וזהב

285