תיק טלית ותפילין – רקמה מלאה – ירושלים צבעוני

285