תיק טלית ותפילין – 2 בדים + רקמה – אם אשכחך – פשתן – זהב

199