תיק טלית ותפילין – 2 בדים + רקמה – אם אשכחך – צבעוני

199