תפילין בהשגחת מכון ירושלים למהדרין – בהמה גסה

התפילין בהשגחת מכון ירושלים למהדרין, כל התפילין נרכשים ממכונים בעלי פיקוח והשגחה.

מידע נוסף

ימני-שמאלי

כותב ביד ימין ומניח בשמאל, כותב ביד שמאל ומניח בימין

נוסח

אר"י, אשכנזי, ספרדי

קשר-יד

חוץ, פנים

קשר-ראש

דל"ת, מרובע