תפילין כשרות לכתחילה

קטגוריה:

תיאור

תפילין מעור בהמה דקה, כשרות לכתחילה